bird
sun

Plan współpracy z rodzicami

 

FORMA WSPÓŁPRACY                        

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

1. Zebrania ogólne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapoznanie rodziców ze statutem i regulaminem przedszkola oraz podstawą programową
2. Omówienie organizacji pracy w palcówce na bieżący rok szkolny
3. Prawa i obowiązki rodziców
4. Zapoznanie rodziców z ofertą  zajęć dodatkowych (język angielski, kółko plastyczne, kółko muzyczne)

5. Ustalenie kalendarza imprez, uroczystości dla dzieci i wspólnych z rodzicami

  wrzesień

 

2. Zebrania grupowe

1. Zapoznanie rodziców z rozkładem dnia, dopuszczonym programem nauczania

2. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
3. Złożenie przez rodziców upoważnień  do odbierania dzieci z przedszkola
4. Adaptacja dzieci "nowych" w grupie

 

wrzesień

3. Zajęcia otwarte

„Mamo, tato odwiedź nas w przedszkolu”

1. Umożliwienie rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle grupy
2. Wspólne wykonanie prac z rodzicami - radość, zadowolenie, ocena wspólnych prac
3.Dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z przebiegu zajęć

 

zgodnie z planem poszczególnych grup

4. „Dni otwarte” dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola

1. Zapoznanie z placówką, personelem, kolegami
2. Spotkania i rozmowy z rodzicami: „ Jak przygotować dziecko do nowej roli przedszkolaka”- spotkania adaptacyjne.

3. Cotygodniowe spotkania adaptacyjne dla dzieci w wieku od 2,5 -3 lat- obserwacja dziecka podczas zabawy z rówieśnikami.
4. Zabawy w salach  i w ogródku przedszkolnym.

 listopad- czerwiec

5. Rozmowy, kontakty indywidualne, konsultacje

1.Kontakty indywidualne rodziców z dyrektorem przedszkola oraz z wychowawczyniami grup.

2. Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.

3.Szkolenia dla rodziców prowadzone przez pedagoga.

4.Bieżąca informacja, dotycząca rozwoju dziecka na podstawie obserwacji (zdobywanie wiadomości i umiejętności oraz funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej)

5. Przekazanie informacji dotyczących gotowości dzieci 5-letnich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

na bieżąco

 

6. Kącik informacyjny dla rodziców

1. Prezentacja aktualnych zagadnień dydaktycznych, wiadomości z życia przedszkola, jadłospis

2. Wystawy bieżące w celu zapoznania rodziców z:

- wytworami prac ich dzieci

- różnorodnymi technikami plastyczno-konstrukcyjnymi

- umiejętnościami plastycznymi  dzieci,

przez cały rok szkolny

 

7. Strona internetowa przedszkola

1.Zamieszczanie informacji i komunikatów dla rodziców.

2. Prezentowanie aktualnych działań przedszkola.

3. Informowanie o aktualnych uroczystościach w przedszkolu.

4. Galeria zdjęć

na bieżąco

 

8. Współpraca z  Radą Rodziców

1. Współpraca w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
2. Udział w planowaniu działań wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych placówki

3. Pomoc w  organizowaniu uroczystości przedszkolnych:

- Mikołajki

- Wigilia

- Dzień Babci i Dziadka

- Bal przebierańców

- Spotkanie z Zajączkiem

- Dzień Matki i Ojca

- Festyn Rodzinny

- Dzień Dziecka

- Pożegnanie starszaków


4. Pozyskiwanie sponsorów, środków finansowych w celu wzbogacenia bazy materialnej

przez cały rok

 

9. Skrzynka kontaktowa

Przekazywanie przez rodziców anonimowych informacji, dotyczących  funkcjonowania przedszkola- propozycje, uwagi itp.

na bieżąco